Polityka Prywatności

Prywatność

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Fundacja Pro Pomerania z siedzibą w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, KRS: 0000121589, NIP: 8392811044, REGON: 771554589.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Ustawą o ochronie danych osobowychUstawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju Aktami wykonawczymi i Aktami prawa wspólnotowego.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez gromadzenie Plików Cookies.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 7. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub realizacji zamówienia.
 8. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności Serwisu, na które wpłynąć może rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

Pliki Cookies

 1. Poprzez Pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach Cookies.
 3. Pliki Cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  1. umożliwienia utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu,
  2. dopasowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
  3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.
 4. Pliki Cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności Użytkowników Serwisu, podlegają ich własnej Polityce Prywatności.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika.
 6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Serwisu.

 

Definicje

 • Serwis – strona internetowa przedstawiająca ofertę firmy dostępna pod adresem fatway.pl
 • Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis za pośrednictwem sieci Internet