Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług Cateringowych na rzecz Klienta przez Usługodawcę.
 2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia. Opisujemy w nim takie kwestie jak dostępne formy płatności czy zasady składania reklamacji.

2. Definicje

 1. Usługodawca – Fundacja Pro Pomerania z siedzibą w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, KRS: 0000121589, NIP: 8392811044, REGON: 771554589.
 2. Klient – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy dokonujący zamówienia Usługi Cateringowej.
 3. Usługa Cateringowa – kompleksowe przygotowanie i dostarczenie pod wskazany przez Klienta adres zestawu składającego się z 4 lub 5 posiłków na cały dzień (ilość posiłków uzależniona jest od wybranego zestawu).
 4. Punkt odbioru Fatway Catering – fizyczna lokalizacja znajdująca się przy ulicy Władysława Jagiełły 1 w Słupsku, w której realizowany jest odbiór osobisty zamówionej Usługi Cateringowej.
 5. Punkt odbioru Pepsport – fizyczna lokalizacja znajdująca się przy ulicy Tuwima 3/5a (CH Passo) w Słupsku, w której realizowany jest odbiór osobisty zamówionej Usługi Cateringowej.
 6. Operator Płatności – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495, REGON: 300523444.

3. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa lub Usługi Cateringowe składające się z wybranego przez Klienta zestawu dostępnego w ofercie:
  1. Zestaw Dieta FIT 1500 kcal (4 posiłki),
  2. Zestaw Dieta Sportowa RDK 2400 kcal (4 posiłki),
  3. Zestaw Dieta Zbilansowana 2400 kcal (4 posiłki),
  4. Zestaw Dieta Optymalna 3000 kcal (5 posiłków).
 2. Posiłki dostarczane są w hermetycznie zamkniętych pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności.
 3. Nieodpakowany (hermetycznie zamknięty) posiłek może być przechowywany w lodówce maksymalnie 48h od otrzymania i powinien zostać spożyty maksymalnie 2h po odpakowaniu.
 4. Szczegóły dotyczące wartości odżywczych czy warunków przechowywania poszczególnych posiłków udzielane są na wyraźną prośbę Klienta po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź mailowym.
 5. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne następstwa zdrowotne wynikające z:
  1. Niewłaściwego spożycia posiłków,
  2. Niewłaściwego przechowywania posiłków,
  3. Wystąpienia objawów alergicznych w przypadku gdy Klient uprzednio nie poinformował Usługodawcy o występujących u osoby spożywającej posiłek uczuleniach.

4. Złożenie zamówienia

 1. Zamówienia Usługi Cateringowej dokonać można na trzy sposoby:
  1. Online za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem fatway.pl,
  2. E-mailowo pod adresem kontakt@fatway.pl,
  3. Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:30 pod numerem telefonu 884 770 472.
 2. Zamówienie uważa się za złożone w momencie otrzymania potwierdzenia otrzymanego za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu kontakt@fatway.pl.
 3. Realizacja zamówienia następuje najwcześniej 2 dni robocze po dacie jego złożenia o ile Klient nie wybrał innej, preferowanej daty pierwszej dostawy.
 4. Klient zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy o wszelkich uczuleniach pokarmowych w trakcie składania zamówienia.

5. Płatność

 1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za usługę przed lub w trakcie pierwszej dostawy przedmiotu zamówienia.
 2. Dostępne są następujące formy płatności:
  1. Płatność elektroniczna (online) obsługiwana przez Operatora Płatności,
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy,
  3. Płatność za pobraniem – płatność pełnej kwoty u dostawcy w momencie realizacji pierwszej dostawy.
 3. Za dzień płatności uważa się:
  1. W przypadku płatności online – dzień otrzymania potwierdzenia zapłaty od Operatora Płatności,
  2. W przypadku płatności przelewem – dzień zaksięgowania płatności na rachunku Usługodawcy,
  3. W przypadku płatności za pobraniem – dzień otrzymania zapłaty przez dostawcę.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji usługi w przypadku nieopłacenia jej w całości.

6. Dostawa

 1. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00.
 2. Klient uprawniony jest do wyboru preferowanej godziny dostawy między 9:00 a 12:00.
 3. Usługodawca oferuje opcjonalną dostawę weekendową polegającą na dostarczeniu 2 dodatkowych zestawów (na sobotę i niedzielę) w trakcie dostawy realizowanej w piątek. Opłata za zestawy weekendowe jest taka sama jak za zestawy dostarczane w dni robocze.
 4. W przypadku gdy Klient nie dokona odbioru zamówienia z powodu nieobecności pod wskazanym adresem lub z jakiejkolwiek innej przyczyny niezgłoszonej do godziny 14:30 dnia poprzedzającego dostawę – przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony.
 5. W przypadku wyboru odbioru osobistego w punkcie zestaw należy odebrać osobiście w Punkcie odbioru Fatway Catering w godz. 8:30 – 13:00 lub w Punkcie odbioru Pepsport w godz. 10:00 – 18:00 (patrz Pkt. 2. – Definicje).
 6. Firma Fatway Catering nie obsługuje dostaw do miejscowości podmiejskich okolic Słupska tj.: Siemianice, Strzelinko, Strzelino.

7. Reklamacja

 1. W przypadku niezgodności przedmiotu zamówienia z opisem Klient może zgłosić reklamację.
 2. Reklamację można złożyć pod adresem kontakt@fatway.pl niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.
 3. Reklamowany przedmiot zamówienia należy przekazać dostawcy Fatway Catering następnego dnia roboczego.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klient następnego dnia roboczego od jej uwzględnienia otrzyma zestaw zgodny z przedmiotem zamówienia lub zwrot pieniędzy za reklamowany zestaw.

8. Odstąpienie od umowy

 1. Ze względu na krótki termin ważności posiłków przygotowywanych w ramach Usługi, Usługodawca nie uwzględnia rezygnacji z zamówienia po upływie 6h od daty jego złożenia i ubiegania się o zwrot należności z tego tytułu.

9. Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie składania zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w zakładce Polityka Prywatności.